صفحه اصلي درباره مامایی اخبار مامایی درباره ما تماس با ما عضویت در جمعیت لینک شعب
صفحه اول
تماس با ما
RSS
پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩  -  
 » 
منوی اصلی
تبلیغات
آیین نامه های حرفه ای

دستورالعمل های مامایی

 

ردیف نام دستورالعمل فایل مربوطه سایر توضیحات
1 نمودار جديد وزن گيري مادران باردار vazn-giri-pdf  
2 َآیین نامه تاسیس مراکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی aeinnameh.pdf  
3 استانداردهای مامای همراه mamaye_hamrah.pdf  
4 دستور العمل غربالگري مشكلات كروموزومي و نقص لوله عصبي جنين Fetal_disord_screen_protocol  
5 دستورالعمل تشخيص و غربالگري ديابت بارداري GDM  
6 دستورالعمل بازتوزیع حق الزحمه زایمان طبیعی pdfC8FD__5350ff85  
7 دستورالعمل پیشگیری از ترومبو آمبولی در بارداری و زایمان ترومبوامبولی(1)  

   دانلود : ترومبوامبولی(1).pdf           حجم فایل 241 KB
   دانلود : pdfC8FD__5350ff85(1).pdf           حجم فایل 507 KB
   دانلود : Fetal_disord_screen_protocol_.pdf           حجم فایل 199 KB
   دانلود : GDM.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : vazn_giri.pdf           حجم فایل 1386 KB
   دانلود : mamaye_hamrah.pdf           حجم فایل 285 KB
   دانلود : aeinnameh.pdf           حجم فایل 187 KB