صفحه اصلي درباره مامایی اخبار مامایی درباره ما تماس با ما عضویت در جمعیت لینک شعب
صفحه اول
تماس با ما
RSS
پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩  -  
 » 
منوی اصلی
تبلیغات
اعضا هیات مدیره
 اعضا هیات مدیره
1 ماریا صادقی

رئیس هیات مدیره            
2 مریم گودرزی

دبیر
 
3

آیدا عرفانی

 

 

نائب رئیس
 
4

الهام کلهری


خزانه دار  
5
شهناز جهانی فرد 
6

 

 


زهرا عابدی


 
   
7

حوریه رجبی


 
   


 
 

 


 
     
 
         
بازرسین
1 فاطمه چهاردهی سیرتی

 
2 ناهید جعفری