صفحه اصلي درباره مامایی اخبار مامایی درباره ما تماس با ما عضویت در جمعیت لینک شعب
صفحه اول
تماس با ما
RSS
جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨  -  
 » 
منوی اصلی
تبلیغات
 

 
 
اعضا هیات مدیره
 اعضا هیات مدیره
1 زهرا عابدی
  ریاست هیات مدیره           
2  معصومه کرپی

 

 

 

 

 نایب رئیس  
3

ناهید جعفری

 خزانه دار  
4 شهناز جهانی فرد


   
5

 

 

زهرا مه بادی

 
   
6

نیلوفر قاسمی   

 

7

معصومه نامی
   دبیر  

     
 
     
 
         
بازرسین
1 فاطمه چهاردهی سیرتی

 
2 شعله فراهانی